مرجع تخصصی و مشاوره قوانین کار ایران

درباره ما

...

کاردانان حاصل تلاش جمعی تیمی از کنشگران مدنی در حوزه حقوق کار و کارگر در ایران است که با مساعدت تیمی از وکلا و حقوقدانان فعالیت خود را از ابتدای سال ۹۹ آغاز کرده است.

هدف کاردانان حمایت از جامعه کارگری ایران از طریق آگاهی بخشی درباره حقوق و قوانین و نیز همیاری حقوقی است.

لازم به ذکر است که کاردانان هیچ گونه فعالیت تجاری ندارد و تمامی خدمات خود از جمله مشاوره را به صورت رایگان عرضه می کند. همچنین این پایگاه حقوقی و آموزشی به هیچ گروه، سازمان و یا خط فکری سیاسی خاصی وابسته نیست.